Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Opłaty

REGULAMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

 

  1. Składnikami odpłatności są:

1) jednorazowa opłata przy przyjmowaniu dziecka do przedszkola,

2) miesięczna opłata stała, która nie podlega zwrotowi, także w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,

3) opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek), która może podlegać zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,

4) opłata za podręczniki i wyprawkę plastyczną.

  1. Należności z tytułu opłat wpłacane są głównie na rachunek bankowy wskazany przez przedszkole w następujących terminach:

1) opłata jednorazowa – w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy, a w przypadku umów rozpoczynających się od początku roku szkolnego – do 15 września danego roku;

2) opłata stała i opłata za wyżywienie – z góry do 15. dnia każdego miesiąca;

3) opłata za podręczniki i wyprawkę plastyczną – w ciągu 2 tygodni od dnia rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

  1. Przy wpłatach na konto bankowe w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz:

1) miesiąc, za który wnoszona jest opłata – w przypadku opłaty stałej i za wyżywienie,

2) rodzaj należności – w przypadku opłaty jednorazowej, za podręczniki lub wyprawkę plastyczną.

  1. Miesięczną kwotę opłaty za wyżywienie ustala się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni roboczych w przedszkolu w danym miesiącu.
  2. W przypadku nieobecności dziecka przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej za wyżywienie proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka do godz. 7.30 w danym dniu (pierwszym dniu dłuższej nieobecności) telefonicznie lub wysyłając sms o treści: imię i nazwisko dziecka, data/y nieobecności.
  3. Zwrotu opłaty, o którym mowa w pkt. 5 dokonuje się poprzez odpis z należności za posiłki w następnym miesiącu. W przypadku braku kontynuacji żywienia w kolejnym miesiącu, w/w kwotę zwraca się w formie wypłaty należnej kwoty.
  4. O wysokości opłaty za wyżywienie w danym miesiącu rodzice/opiekunowie informowani są indywidualnie do 5. dnia każdego miesiąca.
  5. W Przedszkolu mogą być stosowane całkowite i częściowe zwolnienia z odpłatności.
  6. Zwolnienie dokonywane jest na umotywowany wniosek rodziców/ opiekunów prawnych. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie.

10. Zwolnienie może mieć miejsce po wyczerpaniu innych dostępnych form wsparcia rodziny (np. dofinansowanie żywienia ze środków Miejskiego(Gminnego) Ośrodka Pomocy Społecznej).

11. W szczególnych przypadkach opłaty mogą być dokonywane bezpośrednio w przedszkolu w wyznaczonym dniu miesiąca.

 

KONTO BANKOWE PRZEDSZKOLA: 03 8063 0001 0070 0706 8179 0001

 

 

ZGŁASZANIE  NIEOBECNOŚCI  - TEL. 882 715 279

 

 

Data dodania: 2018-03-09 09:10:31
Data edycji: 2018-09-03 10:48:20
Ilość wyświetleń: 4675
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żwirki i Wigury 4

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej